Skip to content

See on koolitus, mis rabab Sind jalust, sest see on maailma kõige lihtsam ja tõhusam inimtüüpide ning suhtlemisteemaline koolitus, mis töötab kõikjal, kus on kaks või enam inimest. Me keskendume kolmele järgmisele olulisele küsimusele ehk mis on inimtüüpide põhiolemus, kuidas erinevaid inimtüüpe ära tunda ja kuidas toimib inimtüüpide omavaheline suhtlus. Vastuseid toetame kogemuspõhise arutelu, eluliste näidete ning praktiliste harjutustega. Tulemuseks on koolitus, mille mõju on näha juba homme!

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi

Osalejate arv:

8 kuni 12 inimest

Koolitaja

Marita Reismaa

Koolituse hind:

Veebinar 24,00 EUR in

E-koolitus 65,00 EUR in

Grupp 960,00 EUR

On avardada silmaringi ning aidata aktsepteerida inimtüüpide erinevusi. Antud lahendus sobib suurepäraselt isiklikuks enesearenguks, meeskonna täiendõppeks, kui ka lõbusaks motivatsioonipäevaks.

Kõik, kes tunnevad huvi suhtlemise, psühholoogia, inimtüüpide, enesearengu või silmaringi avardavate koolituse vastu.

• Inimtüüpide põhiolemus
• Inimtüüpide sõnavara ja kehakeel
• Inimtüüpide tugevused ja nõrkused
• Inimtüüpide vastastikune mõju
• Inimtüübid erinevates situatsioonides

Mis saab siis, kui ühendada omavahel põhjalik inimtüüpide psühholoogia usalduspõhise püsikliendimüügi ja sisuturunduse esmaste nippidega? Tulemuseks on võimas koolitus, mis annab koheselt praktilise strateegia pikaajaliste edukate ärisuhtele loomiseks, sest just usaldusväärsed suhted ja partnerid on Sinu ettevõtte edu pant!

On tundma õppida nelja erineva inimtüübi olemust, sh erinevusi, tugevusi, nõrkusi, nähtavaid ja nähtamatuid vajadusi, ostumotivatsiooni, võimalikke mõjutuskanaleid, esitlusviise, sõnavara jne ning rakendada saadud infot ettevõtte müügi- ja turundusstrateegia mõjusamaks ülesehitamiseks.

Ettevõtjad, juhid ja spetsialistid, kelle ülesanne on läbi aktiivse müügi ja turunduse kasvatada ettevõtte kliendibaasi.

I päev „Nelja erineva inimtüübi olemus“
• Inimtüüpide põhiolemus
• Inimtüüpide sõnavara ja kehakeel
• Inimtüüpide erinevused ja vastandumised
• Inimtüüpide varjatud vajaduste mõjustamine
• Inimtüüpide kodeerimine ehk maine kujundamine
Kodutöö: Ettevõtte „Lugu“ loomine (õppeklassi väline)

II päev „Inimtüüpide vajaduspõhine müük“
• Müügistrateegia seadistamine
• Inimtüüpide ostumotivatsioon
• Küsimuste küsimise jõud
• Müügipakkumise kodeerimine
• Inimtüübipõhine müügisulgemine
Kodutöö: Toote või teenuse disain (õppeklassi väline)

III päev „Inimtüüpide alateadvuse kodeerimine“
• Inimtüüpide taju ja info salvestusmälu
• Inimtüüpide „turundusprofiili“ loomine
• Inimtüüpide mõjusõnade kasutamine
• Inimtüüpide varjatud ootused turunduses
• Sisuturunduse loomine ehk kellele, mida ja kui palju
Kodutöö: Inimtüüpide põhine turundusstrateegia loomine (õppeklassis)

Koolituse maht

23 akadeemilist tundi, millest 18 tundi auditoorset ja 5 tundi iseseivat tööd.

Osalejate arv:

6 kuni 12 inimest

Koolitaja

Marita Reismaa

Koolituse hind:

Veebinar 65,00 EUR in

E-koolitus 145,00 EUR in

Grupp 1860,00 EUR

Uue ajastu eduka juhi suurim väärtus on tema inimesed. Just inimressurss on see, mis annab juhile ja ettevõttele tegeliku jõu saavutada eesmärke, teostada ideid ja planeerida edukat tulevikku. Kuid selleks, et antud jõudu parimal viisil rakendada, peab suurepärane juht tundma sügavuti inimtüüpide olemust ja selle mõju töökorraldusele, -keskkonnale ja -suhetele. Elumuutvad  teadmised ootavad Sind!

Koolituse maht

30 akadeemilist tundi, millest 24 tundi auditoorset ja 6 tundi iseseivat tööd.

Osalejate arv:

6 kuni 8 inimest

Koolitaja

Marita Reismaa

Koolituse hind:

Veebinar 95,00 EUR in

E-koolitus 225,00 EUR in

Grupp 2640,00 EUR

On anda põhjalik teadmine inimtüüpide olemustest, nende tugevustest, nõrkustest, suhtlemisoskusest, meeskonnatööst, töökorralduste täitmisest, probleemi lahendusoskusest, motivatsioonist, ajajuhtimisest ning oskus kaardistada, analüüsida ja planeerida oma meeskonna põhine juhtimisstrateegia.

Esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid, kes vastutavad igapäevaselt oma meeskonna töötulemuste eest.

I päev „Neli erinevat inimtüüpi“ 6 akadeemilist tundi
• Inimtüüpide põhiolemus
• Inimtüüpide sõnavara ja kehakeel
• Inimtüüpide tugevused ja nõrkused
• Inimtüüpide erinevused ja vastandumised
• Inimtüüpide erisituatsioonide analüüs
Kodutöö: Isikliku meeskonna personaalne inimtüüpide kaardistamine

II päev „Inimtüübid meeskonnas“ 6 akadeemilist tundi
• Meeskonnatöö neli faasi
• Inimtüüpide ootused meeskonnatöös
• Juhi väljakutsed meeskonnatöö neljas faasis
• Inimtüüpide nähtavad ja nähtamatud vajadused
• Maslowi motivatsiooni püramiid versus inimtüübid
• Ettevõtte, juhi versus töötaja motivatsiooni kooskõla

III päev „ Lahenduskeskne juhtimine“ 6 akadeemilist tundi
• Suhtlusprotsessi loogilised tasandid
• Motiveeriva töökeskkonna mõjutajad
• Coachiva juhtimise olemus ja meetodid
• Mentorsüsteemi olemus, tehnikad ja võtted
• Probleemsituatsioonide loov juhtimine

IV päev „Praktikum“ 6 akadeemilist tundi
• Meeskonnatöö faasid versus inimtüübid praktikum
• Coachivate meetodite praktikum
• Mentor- ehk tugisüsteemi praktikum

KUI SUL ON MÕNI MÕTE VÕI KÜSIMUD, MIDA SOOVID ARUTADA, SIIS VÕTA JULGELT ÜHENDUST!


Telefon: +372 5605 1284

Email: Info@maritareismaa.ee

Koduleht: www.maritareismaa.ee

Facebook: www.facebook.com/maritareismaa