Skip to content

Uue ajastu eduka juhi suurim väärtus on tema inimesed. Just inimressurss on see, mis annab juhile ja ettevõttele tegeliku jõu saavutada eesmärke, teostada ideid ja planeerida edukat tulevikku. Kuid selleks, et antud jõudu parimal viisil rakendada, peab suurepärane juht tundma sügavuti inimtüüpide olemust ja selle mõju töökorraldusele, -keskkonnale ja -suhetele. Elumuutvad  teadmised ootavad Sind!

On avardada silmaringi ning aidata aktsepteerida inimtüüpide erinevusi. Antud lahendus sobib suurepäraselt isiklikuks enesearenguks, meeskonna täiendõppeks, kui ka lõbusaks motivatsioonipäevaks.

Kõik, kes tunnevad huvi suhtlemise, psühholoogia, inimtüüpide, enesearengu või silmaringi avardavate koolituse vastu.

  I päev „Neli erinevat inimtüüpi“

    Inimtüüpide põhiolemus
    Inimtüüpide sõnavara ja                  kehakeel
    Inimtüüpide tugevused ja                nõrkused
    Inimtüüpide erinevused ja                vastandumised
    Inimtüüpide erisituatsioonide          analüüs

II päev „Inimtüübid meeskonnas“

    Meeskonnatöö neli faasi
    Inimtüüpide ootused                        meeskonnatöös
    Juhi väljakutsed meeskonnatöö        neljas faasis
    Inimtüüpide nähtavad ja                  nähtamatud vajadused
    Maslowi motivatsiooni                    püramiid versus inimtüübid
    Ettevõtte, juhi versus töötaja            motivatsiooni kooskõla

III päev „ Lahenduste juhtimine“

    Suhtlusprotsessi loogilised              tasandid
    Motiveeriva töökeskkonna              mõjutajad
    Coachiva juhtimise olemus ja          meetodid
    Mentorsüsteemi olemus,                  tehnikad ja võtted
    Probleemsituatsioonide loov            juhtimine

IV päev „Praktikum“

    Meeskonnatöö faasid versus            inimtüübid praktikum
    Coachivate meetodite praktikum
    Mentor- ehk tugisüsteemi                praktikum

Mis saab siis, kui ühendada omavahel põhjalik inimtüüpide psühholoogia usalduspõhise püsikliendimüügi ja sisuturunduse esmaste nippidega? Tulemuseks on võimas koolitus, mis annab koheselt praktilise strateegia pikaajaliste edukate ärisuhtele loomiseks, sest just usaldusväärsed suhted ja partnerid on Sinu ettevõtte edu pant!

On tundma õppida nelja erineva inimtüübi olemust, sh erinevusi, tugevusi, nõrkusi, nähtavaid ja nähtamatuid vajadusi, ostumotivatsiooni, võimalikke mõjutuskanaleid, esitlusviise, sõnavara jne ning rakendada saadud infot ettevõtte müügi- ja turundusstrateegia mõjusamaks ülesehitamiseks.

Ettevõtjad, juhid ja spetsialistid, kelle ülesanne on läbi aktiivse müügi ja turunduse kasvatada ettevõtte kliendibaasi.

   I päev „Nelja erineva inimtüübi olemus“

    Inimtüüpide põhiolemus
    Inimtüüpide sõnavara ja kehakeel
    Inimtüüpide erinevused ja vastandumised
    Inimtüüpide varjatud vajaduste mõjustamine
    Inimtüüpide kodeerimine ehk maine                  kujundamine

III päev „Klienditüüpide alateadvuse“

    Inimtüüpide taju ja info salvestusmälu
    Inimtüüpide „turundusprofiili“ loomine
    Inimtüüpide mõjusõnade kasutamine
    Inimtüüpide varjatud ootused turunduses
    Sisuturunduse loomine ehk kellele, mida ja      kui palju

II päev „Inimtüüpide vajaduspõhine müük“

    Müügistrateegia seadistamine
    Inimtüüpide ostumotivatsioon
    Küsimuste küsimise jõud
    Müügipakkumise kodeerimine
    Inimtüübipõhine müügisulgemine

See on koolitus, mis rabab Sind jalust, sest see on maailma kõige lihtsam ja tõhusam inimtüüpide ning suhtlemisteemaline koolitus, mis töötab kõikjal, kus on kaks või enam inimest. Me keskendume kolmele järgmisele olulisele küsimusele ehk mis on inimtüüpide põhiolemus, kuidas erinevaid inimtüüpe ära tunda ja kuidas toimib inimtüüpide omavaheline suhtlus. Vastuseid toetame kogemuspõhise arutelu, eluliste näidete ning praktiliste harjutustega. Tulemuseks on koolitus, mille mõju on näha juba homme!

On avardada silmaringi ning aidata aktsepteerida inimtüüpide erinevusi. Antud lahendus sobib suurepäraselt isiklikuks enesearenguks, meeskonna täiendõppeks, kui ka lõbusaks motivatsioonipäevaks.

Kõik, kes tunnevad huvi suhtlemise, psühholoogia, inimtüüpide, enesearengu või silmaringi avardavate koolituse vastu.

     Inimtüüpide põhiolemus
     Inimtüüpide sõnavara ja kehakeel
     Inimtüüpide tugevused ja nõrkused
     Inimtüüpide vastastikune mõju
     Inimtüübid erinevates situatsioonides